Besídka první pomoci

06.07.2011 15:24

Je chladný 16.únor 2011 a my máme u nás na hasičce besídku. Přišel za námi Jan Přikryl - náš dobrovolný hasič a medic v jedné osobě. Předvedl nám, jak se zachovat, potřebuje-li někdo náhle první pomoc. Mladí hasiči se učili postup, jak první pomoc poskytnout: od nalezení postiženého, přes oslovení, uvolnění cest dýchacích až k zahájení resuscitace. Na figuríně si vyzkoušeli umělé dýchání spojené s masáží srdce. Taky mezi sebou trénovali uložení postižené osoby do stabilizované polohy. Na důležitou besídku za námi dorazili i dva dorostenci a jedna maminka - i ti si vše zkusili. Zájem o besídku první pomoci nás těšil - jednou se nám všem mohou tyto znalosti hodit, až budeme zachráňovat někomu zdraví nebo život.

Petra Vyšinková

Zpět

Vyhledávání

© 2009 ZAP Všechna práva vyhrazena