Obřanský železný hasič 2011

06.10.2011 18:14

Tento neoficielní název si získal Memoriál Josefa Hladila, soutěž hasičské všestrannosti „O pohár MČ Brno – Maloměřice a Obřany“, jejíž  šestý ročník proběhl v neděli 25. září 2011. Závodníky nastoupené na nádvoří zbrojnice, přivítal starosta sboru Vladimír Rujbr, který také uvítal vzácné hosty: starostku naší městské části paní Ing. Kláru Liptákovou, starostu OSH ČMS Ing. Jaroslava Schulze, Csc. a delegace spřátelených sborů z Karolinky – Stanovnice a z Hrušek. Pozvání přijali i členové rodiny Hladilů, kteří věnováním darů rozšířili věcné ceny. Tito všichni si vyslechli nejen uvítací slova starosty sboru Vladimíra Rujbra, ale i slova starostky MČ  Ing. Kláry Liptákové, která ve svém krátkém vystoupení přivítala závodníky v naší MČ a povzbudila je v jejich nastávajícím zápolení. Po té byli nastoupení závodníci ještě podrobně seznámeni s jednotlivými disciplínami a po kontrole připravenosti trati byl, prvním startovním výstřelem, zahájen šestý ročník.

Do letošní soutěže se přihlásilo 38 mužů a jedna žena, členka našeho sboru Jana Juříková. Díky zodpovědnému přístupu jednotlivých závodníků, kteří byli připraveni ke startu tak, jak měli  a díky rozhodčím, kteří připravovali disciplíny pro další pokus, proběhla soutěž bez zbytečných zdržení a i přítomní diváci uvítali, že se na trati pořád něco dělo. K diváckému zájmu přispěl i komentář, kterého se, již tradičně, chopil starosta sboru Vladimír Rujbr.

Přesto, že jsme, v letošním ročníku, některé disciplíny inovovali, mohlo by se někomu zdát, že naše disciplíny jsou jen „slabým odvarem“ jiných podobných soutěží. Ale zdání většinou klame, protože některé závodníky stálo hodně sil trať zdolat. Cílem však nakonec proběhli všichni. Nikdo závod předčasně neukončil a nikdo nemusel být ze závodu vyřazen.

Při závěrečném nástupu byly soutěžícím, kteří se umístili na předních místech předány poháry a věcné ceny, které věnoval náš sbor, a na které přispěla i městská část. Ceny předal starosta sboru společně se starostkou MČ, a ti také přidali blahopřání a poděkování za účast. Letošní ročník vyhrál a pohár MČ tím  získal 22letý Martin Gruber z SDH Brno – Kr. Pole. Medaile a věcné ceny obdrželi i vítězové jednotlivých kategorií a připraveným pohárem byl také odměněn nejstarší účastník soutěže, 51letý Miloslav  Kolář z SDH Karolinka – Stanovnice.

Ke příjemné atmosféře, která celou soutěž provázela, jistě přispělo i slunečné počasí, takže doufáme, že všichni účastníci příjemně strávili část neděle tak, jak jsme to, jako jeden z cílů, deklarovali na pozvánce.

A na závěr upřímné poděkování všem těm, kteří se na přípravě a průběhu soutěže podíleli.

Vysledkova_listina_Obrany_2011.pdf (50,5 kB)

 

Zd. Vyšinka

Zpět

Vyhledávání

© 2009 ZAP Všechna práva vyhrazena