Výroční valná hromada 2010

01.01.2011 20:58

V pondělí 27. prosince 2010 se uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Brně – Obřanech.

Přítomní byli seznámeni se zprávou o činnosti sboru a zásahové jednotky za rok 2010, zprávou o činnosti kolektivu mladých hasičů, který čítá 27 členů. Dále byla přednesena zpráva o hospodaření a zpráva revizní rady za rok 2010, provedeny doplňovací volby a návrh plánu činnosti na rok 2011. Všechny tyto dokumenty a změny byly bez výhrad schváleny v Usnesení z jednání výroční valné hromady, které je tímto závazné pro činnost sboru v dalším období.

Kromě členů sboru a hostů z okolních hasičských sborů poctili svou přítomností toto jednání i představitelé naší městské části, paní starostka Ing. Klára Liptáková a místostarosta pan Ing. Stanislav Dvořák. Po vlastním jednání si, oba představitelé, prohlédli prostory Hasičského domu a živě se zajímali o vybavení hasičské jednotky technikou, výstrojí a výzbrojí, včetně podrobností o její činnosti.

                                                                                                                                              Vladimír Rujbr

Zdeněk Vyšinka

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 ZAP Všechna práva vyhrazena