Výroční valná hromada za rok 2009

07.01.2010 19:22

V neděli 27. prosince 2009 odpoledne se členové Sboru dobrovolných hasičů v Obřanech sešli na výroční valné hromadě. O tom, že VVH má své nezastupitelné místo v činnosti organizace a je vrcholným orgánem sboru, svědčí hojná účast členů i v tento, možná pro někoho, neobvyklý termín. 

VVH má nejen nezastupitelné místo v činnosti organizace, ale i svůj daný a obvyklý program.

Přítomní členové si proto vyslechli kromě zprávy o činnosti sboru i zprávu o činnosti KMH, zprávu pokladní a zprávu revizní komise. Mimo těchto hodnotících zpráv byl přítomným členům přednesen i plán činnosti sboru na příští rok a poté již mohl starosta sboru a řídící jednání Vladimír Rujbr otevřít rozpravu.

Protože VVH navštívili i milí hosté, dostali přednost v rozpravě právě oni.

Starosta OSH Brno - město Ing. Schulz, ve svém vystoupení, připomněl, že příští rok je rokem sjezdovým a že všechny akce Sdružení budou směřovat k přípravě tohoto sjezdu. Velitel sboru z Brna –Husovic, Antonín Pivoňka, zase ve svém vystoupení pohovořil o výjezdech k zásahům a o problematice povolávání členů k zásahům. Dále v rozpravě vystoupil místostarosta MČ a zároveň jednatel sboru, Vlastimil Břicháček, který kromě poděkování za činnost sboru, vyjádřil i několik námětů k zamyšlení, a to převážně o opravě budovy klubovny. Z přítomných členů sboru neměl nikdo potřebu se v diskuzi vyjádřit, proto byla ukončena a bylo přistoupeno k přednesení návrhu na usnesení z této VVH.

Tento návrh byl jednomyslně schválen a tak mohl starosta sboru letošní VVH ukončit a popřát všem členům hodně zdraví a štěstí do nového roku a zároveň všechny zúčastněné pozvat na připravené malé pohoštění a na neformální část jednání a tím i ukončení roku. 

FOTOGALERIE ZDE

-vy-

Zpět

Vyhledávání

© 2009 ZAP Všechna práva vyhrazena