Zvítězili všichni aneb padesát vítězů

15.10.2009 17:03

 „Pane starosto, soutěžící jsou nastoupeni k zahájení soutěže!“ Toto hlášení zahájilo v sobotu

26. září 2009 na dvoře hasičské zbrojnice v Brně – Obřanech již čtvrtý ročník Memoriálu

Josefa Hladila, soutěže hasičské všestrannosti „O pohár MČ Brno – Maloměřice a Obřany“.

Po přijetí hlášení přivítal starosta sboru Vladimír Rujbr všechny přítomné, kteří se na dvoře shromáždili. Kromě přihlášených závodníků a jejich přátel, přivítal i starostku MČ paní Jarmilu Kocmanovou, místostarostu Vlastimila Břicháčka a delegaci spřáteleného sboru z Karolinky – Stanovnice, se kterou tentokrát přijel i starosta města Karolinka pan Ing. Tomáš Hořelica. Vladimír Rujbr přivítal i zástupce rodiny Josefa Hladila a představitele pozvaných sborů a v krátkém projevu připomenul důvody, které nás vedly pořádat tuto soutěž jako memoriál Josefa Hladila. Po tom předal slovo paní starostce Jarmile Kocmanové, která ve svém vystoupení také vzpomněla Josefa Hladila jako obětavého a činorodého člověka. Po této oficiální části zahájení dostal slovo velitel soutěže, který předal soutěžícím poslední upřesňující pokyny a po rozchodu a kontrole připravenosti trati a rozhodčích se mohlo začít soutěžit.

 Na start letošního ročníku se postavilo celkem 50 závodníků (mužů), hlavně z brněnských dobrovolných jednotek, ale i z okolí, a také z Prostějova – Vrahovic a Karolinky – Stanovnice. Ti všichni přijeli změřit své síly a poprat se s nástrahami tratě. A výsledek? Protože se jednalo o skutečně náročnou soutěž, která kladla značné nároky na fyzickou kondici účastníků, zvítězili prakticky všichni, kdo tuto soutěž dokončili.

A v letošním ročníku se to podařilo všem zúčastněným závodníkům. Nikdo závod předčasně neukončil a nikdo nemusel být ze závodu vyřazen. Díky pečlivě připravené trati, elektronické časomíře, obsluhované Ladislavem Švejdou, a hlavně díky manželům Jandovým z SDH Brněnské Ivanovice, kteří „vládli“ na startu, dostala soutěž příjemný spád, který přispěl k její atraktivnosti pro přítomné diváky. Napínavé soutěžní klání ještě umocnil svým pohotovým a vtipným komentováním Vladimír Rujbr, který celý průběh soutěže přiblížil i nezasvěceným divákům.

 Při konečném hodnocení byly soutěžícím, kteří se umístili na předních místech předány poháry a věcné ceny, které věnovala městská část a také náš sbor. Soutěž vyhrál a pohár MČ tím, již potřetí získal 29letý Tomáš Máca z SDH Brno – Slatina. Medaile a věcné ceny obdrželi i vítězové jednotlivých kategorií a věcnou cenou, kterou darovala rodina Hladilova, byl také odměněn nejstarší účastník soutěže, náš člen, 64letý Oldřich Klimeš, který zdolal trať v čase 1 minuta 25,8 vteřiny a nechal za sebou i daleko mladší závodníky.  

Poháry a věcné ceny vítězům předal starosta sboru a starostka MČ, kteří přidali i blahopřání a poděkování za účast.

 Doufáme, že se nám podařil splnit cíl soutěže, který jsme si vytkli: Podpora zdravého soutěžení, přátelské setkání hasičů, vzájemná výměna zkušeností a hlavně příjemně strávené odpoledne.

A také, že většina zúčastněných i přihlížejících odjížděla s dobrými pocity. Jistě k tomu přispěla i příjemná atmosféra bez protestů, která celou soutěž provázela a také krásné slunečné podzimní počasí.

 Ještě nakonec bych chtěl touto cestou poděkovat naší MČ za vstřícný přístup a pomoc při uspořádání této soutěže a poděkovat všem těm, kteří se na přípravě a průběhu soutěže podíleli (a nebylo jich málo) a také soutěžícím z našeho sboru za reprezentaci sboru i naší MČ.

 

FOTOGALERIE

Výsledková listina.xls (56,5 kB)

Zdeněk Vyšinka   

Zpět

Vyhledávání

© 2009 ZAP Všechna práva vyhrazena